KA anlæg & service ApS
Når haven skal være en nydelse

Pleje og vedligeholdelse


Hæk beskåret efter flere års vækst

KA anlæg & service plejer og vedligeholder alle grønne arealer i private haver, grundejerforeningers grønne områder og erhvervsområder. KA anlæg & service tager sig af enkeltstående opgaver som beskæring, hækklipning, græsslåning, renholdelse af bede, omplantning, nyplantning, stubfræsning og fældning af mindre træer.

Privat vedligeholdelse

Synes du, at havearbejde er mindre spændende, så tilbyder jeg et abonnement på vedligeholdelsen af din have. Aftalen laves ud fra en aftalt vedligeholdelsesplan, der beskriver arbejdsopgaverne og indeholder en tidsplan for, hvornår de skal udføres. Aftalen sikrer, at haven er dit fristed, hvor du kan slappe af og nyde livet med afstressning.

KA anlæg og service har stor erfaring med pleje og vedligeholdelse af grønne arealer. Mine kunder har brug for en professionel samarbejdspartner. Sammen med kunden laver jeg en plejeplan over området. Plejeplanen udarbejdes i samråd med KA anlæg & service. Jeg tager udgangspunkt i kundens ønsker til kvaliteten med behørigt hensyn til de mest effektive vedligeholdelsesmetoder. Plejeplanen bygger på De Danske Anlægsgartneres oplæg til pleje af grønne områder.

Haver og grønne arealer kræver pleje og vedligeholdelse for at være smukke og en nydelse.


Løste opgaver


Fortov før lugning

Salgsklar Have™ - fortov før lugning

Efter lugning

Salgsklar Have™ - fortov efter lugning

Salgsklar Have™ - 40 cm høj græsplæne klippet ned og klar til løbende vedligehold